temat: ‘definicja rodziny’

POJĘCIE I CECHY RODZINY

Rodzina jest podstawową grupą społeczną. Tej słusznej i ważnej tezy wcześniej nie uzasadnialiśmy. Spróbujmy to uczynić obecnie, na początku rozważań o rodzinie. Zasadność ogólnie akceptowanej tezy, określającej rodzinę jako podstawową mikrostrukturę społeczną, opiera się co najmniej na trzech założeniach. Mówią one o tym, że rodzina jest: 1) historycznie najstarszą formą życia społecznego, występującą od najdawniejszych etapów dziejów ludzkich bez względu na różne jej odmiany i kulturowe uwarunkowania; 2) najpowszechniejszą grupą społeczną, której członkiem był i z reguły jest każdy człowiek; 3) podstawą istnienia społeczeństwa, na co wskazują jej zadania i wypełniane funkcje. Idee zawarte w tych skrótowo ujętych uzasadnieniach powyższej tezy będą jeszcze szerzej rozwijane, zwłaszcza w analizie zadań i funkcji oraz innych kwestii dotyczących rodziny, o których — najpełniej z polskich autorów — pisze Z. Tyszka . Jedną z ważniejszych dla nas kwestii, do której wielu badaczy nie przywiązuje większej wagi, [czytaj dalej]